Преводи на и от немски език

Професионални преводи от преводачи, одобрени и регистрирани в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

Какво превеждаме?

Превод на/от немски на лични документи:

 • Удостоверение за сключен брак
 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверения за идентичност на имена, семейно положение, постоянен адрес и др.
За подаване на документите пред държавни институции е необходимо те да имат заверка на общината, издала документа. За много служби е достатъчен само подпис на преводача и печат от агенцията за преводи. Но в много случаи, за да бъде валиден документа в чужбина, е необходимо той да бъде легализиран.
 

Превод от/на немски на бизнес кореспонденция, фирмени и счетоводни документи, на икономически и финансови документи

 • Бизнес планове
 • Трудови книжки
 • Ведомости и фишове
 • Удостоверения за доходите
 • Финансови резултати
 • Счетоводни и финансови отчети и баланс
 • Банкови извлечения
 • Липса на задължения
 • Данъчни декларации
 • Инвестиционни и консултантски проекти
 • Годишни и месечни отчети
 • Документи по тръжни процедури
 • Документи свързани с промишленост
 • Транспортни и спедиторски документи
 • Митнически документи

Превод на правни и съдебни документи

 • Преводи с правен характе
 • Трудов договор
 • Договор за наем
 • Договор за покупко-продажба
 • Съдебни решения
 • Пълномощни
 • Искови молби
 • Глоби и актове

Превод на образователни документи

 • Диплома за завършено средно образование
 • Диплома за висше образование
 • Диплома за професионална квалификация
 • Дипломи за курсове и обучения
 • Удостоверения за записване в училище или университет

Превод от/на немски на техническа литература:

 • Чертежи
 • Спецификации
 • Различни описания на технически процеси
 • Ръководства
 • Техническа документация
 • Машиностроене и технологии

Превод на немски на медицински документи:

 • Епикризи
 • Резултати от медицински изследвания
 • Лекарски препоръки
 • Болнични листове
 • Лекарски писма

Превод на интернет сайтове:

 • За туристически агенции
 • IT-фирми
 • Софтуери
 • Онлайн магазини

Превод на рекламни материали:

 • Брошури
 • Менюта
 • Оферти

Превод на документи на Европейски съюз

 • проекти
 • директиви
 • указания
 • задължителни разпоредби

Превод на художествена и научна литература

 • Сценарии
 • Маркетингови проучвания
 • Статии за списания и блогове
 • Анализи
 • Книги
 • Психологическа и социологическа литература

Цени за писмен превод от/на немски език

Цените се сформират на база страница. По БДС една страница съдържа 1800 символа (включително интервалите). Начин на изчисляване: Tools/Word count/Characters (with spaces), резултатът се разделя на 1800.
 
Средната дневна скорост на работа за преводач е около 8 страници. За материали, превишаващи средната стандартна скорост, базовата тарифа се увеличава с 40 – 90%, в зависимост от размера на документа, тематиката и други параметри. Това се налага от факта, че за извършване на тази дейност се предвижда създаване на работен екип от преводачи, а за тяхното координиране се ангажира допълнителен мениджър, който да следи процеса за срочното и качествено изпълнение на заданието.
 
За постоянни клиенти предлагаме обслужване на договор с преференциални цени.

НЕМСКИ ЕЗИК – ЦЕНИ И СРОКОВЕ

 
Изходен език
Преведен език
Тип на поръчката
Срок за изпълнение
Обикновен превод
Специализиран превод
      
БългарскиНемскиОбикновена3 раб. дни12.00 лв19.60 лв.
БългарскиНемскиБърза2 раб. дни18.50 лв23.50 лв.
БългарскиНемскиЕкспресна8 раб. часа22.40 лв.28.00 лв.
БългарскиНемскиСупер експрес4 раб. часа25.00 лв.по договаряне
      
НемскиБългарскиОбикновена4 раб. дни12.00 лв19.60 лв.
НемскиБългарскиБърза2 раб. дни18.50 лв23.50 лв.
НемскиБългарскиЕкспресна8 раб. часа22.40 лв.28.00 лв.
НемскиБългарскиСупер експрес4 раб. часа25.00 лвпо договаряне
      
 
За повече информация и безплатни консултации не се колебайте да се свържете с нас:
Преводи от немски