fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово

нво по БЕЛ след 7 клас

120

урока

235

успели ученика

21

произведения

2:30 ч.

продължителност

Български

език

Какво представлява НВО по БЕЛ след 7 клас?

Информация за подготовката

В Deutsch korrekt следваме рамката, зададена от МОН, за оценяване на знанията и компетенциите, които са необходими за успешното полагане на изпита по БЕЛ за националното външно оценяване след 7 клас. Като всяка добра подготовка и нашата е комплексна – паралелно се упражняваме върху необходимия материал и се научаваме какви са спецификите на всеки от компонентите на изпита.

Какво включва подготовката за НВО по БЕЛ в Deutsch Korrekt?

Защо е нужна подготовка за НВО по БЕЛ след 7 клас?

Националното външно оценяване е първият определящ хода на последващото образование изпит, който децата полагат. Това понякога води до несигурност и стрес у кандидат – гимназистите. В допълнение към това подготовка в училище е недостатъчна, защото набляга основно върху взетия материал, без да обръща достатъчно внимание на спецификите на изпита.

В някои училища времето за подготовка е недостатъчно или просто самата подготовка не е на ниво. За да се постигнат успешни резултати, е необходимо да се прекара повече време в упражняване на наученото и в условия, имитиращи изпитните.

Един от доводите за допълнителна подготовка е и фактът, че през учебната година в училище остава твърде малко време за упражняване на уменията, необходими за писане на преразказ. А оценяването на резултатите от НВО е такова, че желаещите добра оценка трябва да могат да се представят добре при работата си върху трансформиращ преразказ.

Нашите специалисти са запознати в детайли с техниките, свързани с преразказа, а методическата им основа е достатъчно солидна, за да разчитат на авторски материали при подготовката за изпита по БЕЛ след 7 клас.

Какъв материал включва зрелостният изпит?

Националното външно оценяване по български език и литература след 7 клас е стандартизиран изпит, който цели да получи информация за постиженията на възрастовата група в цялата страна. Тоест експертите в МОН изготвят изпита така, че да отговаря на плановия разчет по предмета в 7 клас.

Обща информация

Изпитът се състои от тестова част, която обема различни по вид задачи, и преразказ на непознат текст. Тестовата част се разделя условно на 3 части. Първата представлява „четене с разбиране“, където се сравняват два източника на информация, например текст и таблица. Втората част на изпита е посветена на знанията по български език, натрупани в 5, 6 и 7 клас. Третата част от теста проверява знанията на седмокласниците върху материала по литература, изучаван в периода 5-7 клас. За решаване на тестовата част седмокласниците разполагат с 60 минути, като тук се включва и времето за пренасяне на отговорите върху бланката за отговори.

Преразказът също се прави за 90 минути като времето се разпределя така: 15 минути за чуване на текста (от запис или прочетен), 15 минути за самостоятелно четене на текста (все още не се допуска воденето на записки), 60 минути за създаване на преразказ по текста.

Съвет от нас: времето е достатъчно, за да направите кратък първоначален план, където да отбележите отделните епизоди, да направите и чернова, която да проверите за всякакъв тип грешки, а накрая – да препишете текста си четливо и ясно.

Критерии за оценяване

Националното външно оценяване следва точкова система, тоест накрая резултатът ви е сбор от точки на различните компоненти от изпита. Максималният брой точки е 100, като точките от тестовата част са 65, а тези за преразказ – 35.

От 26-те въпроса в тестовата част, 18 са с избиране на един възможен отговор от 4 опции, като точките за отговор могат да са 1 или 2.  6-те задачи с кратък свободен отговор носят различен брой точки. При задачата за редактиране на кратък текст максималният брой точки е 14, а за създаването на теза по литературен проблем – 6т.

При преразказа се взимат под внимание както езиковата култура на ученика – спазването на граматичните, пунктуационни и лексикални правила в български – така и умението да композира текст в смислови части (параграфи) и да се спазва неговата кохерентност. Точки се дават и за изпълнението на дидактическата задача (трансформиращ преразказ); спазването на основното глаголно време, преразказване на пряката реч и т.н.

Български език – какво включва?

Материалът, включен в изпита за НВО по български език покрива следните теми, изучени в 5, 6 и 7 клас:

Литература – произведения, автори, основна тема на творбата

Как се пише преразказ?

Трансформиращият преразказ може да бъде две разновидности – от името на неутрален разказвач или от името на герой. В зависимост от вида на дидактическата задача, седмокласниците трябва да спазват някои правила при преразказа. Ако се преразказва от името на неутрален разказвач, основното глаголно време в преразказа е сегашно време, предават се всички моменти от текста, пряката реч задължително се преразказва. Ако се преразказва от името на герой, тогава основното глаголно време е минало свършено време, като останалите минали времена се използват като помощни. Кандидат-гимназистите трябва да внимават с предаването на случките. Ако епизодът е важен за протичането на действието, но героят не е бил свидетел, тогава трябва да се използват преизказни глаголни форми.

Есето като свободен жанр, който предполага умело боравене с контекст и богата езикова и писмена култура, се оценяват както способността на кандидата да изведе своя добре формулирана позиция по проблема (теза), така и да я подкрепи с адекватни средства в смислово цялостен и подреден текст.

В сайта на МОН са качени всички минали тестове от външното оценяване по БЕЛ за седми клас.  А правилото за успешно полагане е, „колкото повече, толкова повече“, както би казал Мечо Пух.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Видове курсове – групова подготовка за НВО по БЕЛ:

Всеки курс има начална и крайна дата. В определени случаи е възможно включване и по друго време.

Групите са бутикови по 5 ученици максимално за отлично усвояване на материала. 

Преди да започнете курса ще проверим знанията ви чрез БЕЗПЛАТЕН входящ тест и в случай на необхоимост ще ви предложим първоначално допълнитено индивидуално обучение, за да постигнете нужното ниво за отлично представяне на НВО по БЕЛ за 7 клас.  

Мнение на другите за нас:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Още курсове

Може би се интересувате и от тези курсове и обучения

Математика

ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ДЗИ

Целогодишно обучение по математика за 12 клас.

КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА ДЗИ 12 КЛАС

120 уч.ч.
ВИЖ ПОВЕЧЕ

СЕРТИФИКАТНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Специализирана подготовка по англисйки език за полагане на сертификатни изпити B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), IELTS, ILEC, BEC, TOEFL.

ИЗПИТИ НА CAMBRIGE

120 уч.ч.
ВИЖ ПОВЕЧЕ