fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово

 За Вас и за нас е изключително важно да определим нивото на езиковите Ви познания преди да започнете съответния курс. Най-лесно и бързо бихме могли да го направим чрез обикновен онлайн тест, но това според нас и дългогодишния ни опит няма да даде точна и цялостна картина на реалните Ви познания и възможности. За това Ви предлагаме това да стане при нас, използвайки тристепенен метод на тестване.

Системна лична самопреценка

Личната самопреценка е много важна за мотивацията на учащия се. Разработили сме въпросник, с който целим да разберем, къде срещате най-големите затруднения с даден език, кои са Вашите силни страни, кой модел учене е най-подходящ за Вас.

Чрез индивидуално лично събеседване

Много често наши курсисти идват при нас с направен online тест с много добри резултати. Но на събеседването говорните им умения далеч не отговарят на това ниво. А комуникацията е основен елемент от изучаването на чужд език. Проверявайки и Вашите говорни умения ние Ви даваме правилни насоки за подобряването им.

Писмено тестване на знанията Ви

Стандартизираното тестване ще опредили нивото Ви на владеене на езика по Европейската езикова рамка, като се набляга на владеенето на граматични структури и определена лексика.

Така ще придобиете цялостна представа за езиковото си ниво и ще ни споделите какви са целите и очакванията Ви от обучителната програма.
Така ще можем да изберем най-подходящото ниво и ефективна форма на обучение за Вас.

ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!

Така ще може да се обучавате в по-хомогенни групи, много по-ефективно и без излишен стрес или разочарование.

Ако искате да определим заедно Вашето езиково ниво, моля, свържете се с нас за удобен час за събеседване или ни изпратете запитване на и-мейл: info@deutsch-korrekt.eu.

Ние веднага ще се свържем с Вас и ще обсъдим как да процедираме!