родовете в немския език

Определителният член в немския език – и как по-лесно да го запомняме?

Определителният член в немския език - и как по-лесно да го запомняме?

В немския език е от особено важно значение да знаем рода на съществителните имена (der– м.р., die– ж.р., das-ср.р.). Защото, както изучаващите немски език знаят, те съответно после се изменят в зависимост от падежа.  Още си спомням в гимназията, как подвиквахме на паралелките с друг чужд език: „Der, die, das – те не са за вас!“

Но запомнянето на определителния член към съществителното се оказва едно от големите предизвикателства пред всички, решили да изучават немски език. А често е и основната причина, курсисти да се откажат още в самото начало от изучаването му,  не виждайки надежда да научат думите с определителните  членове.  И наистина за разлика от други езици, където има сравнително ясни правила за определяне на рода, в немския език  не е точно така. И всеки учител по немски език още в самото начало съветва учениците си, да заучават рода на думата наизуст.

Но все пак и в немския език има някои правила за определяне на рода. За съжаление те не обхващат всички съществителни имена, но все пак са от голяма помощ. И въпреки че, както казва Марк Твен, изключенията са много често повече от правилата, все пак е много успокояващо за започващите да изучават немски език, да намерят утеха поне в някои правила.

Затова тук сме събрали  повечето правила за определяне на рода в немския език. Надяваме се така да запазите мотивацията си в изучаването му и да продължите да търсите и разкривате неговата логика и красота.

Женски род (die)

Съществителни, които са винаги в женски род:

 • Съществителни имена , които завършват на -heit, -keit-, tät, -ung, -schaft (например: Freiheit, Schnelligkeit, Universität, Zeitung, Freundschaft)
 • Съществителни имена , които завършват на -ie (например: Drogerie, Geographie, Komödie, Industrie, Ironie)
 • Съществителни имена , които завършват на -ik (например: Grammatik, Grafik, Klinik, Musik, Panik, Physik, с едно изключение: das Mosaik)
 • Съществителни имена, които са от чужд произход и завършват на -ade, -age, -anz, -enz, – ette, -ine, -ion, -tur (например: Parade, Blamage, Bilanz, Distanz, Frequenz, Seviette, Limonade, Nation, Konjunktur – изключение: der Nomade)
 • Кардиналните числа, защото думата Nummer е ж.р. (например: eine Eins, eine Drei, …)

Съществителни, които са винаги в мъжки род:

 • Дните, месеците, сезоните: (напр.: Montag, Juli, Sommer..)
 • Посоките и ветровете: (напр.: Nordwest(en), Süd(en), der Föhn, der Scirocco)
 • Метеорологични явления (напр.: Regen, Schnee, Nebel)
 • Наименования на коли и влакове (напр.: der VW, der ICE, der Mercedes)
 • Съществителни, които завършват на -ismus (напр.: Journalismus, Kommunismus, Synchronismus)
 • Съществителни, които завършват на -ner или -ler (напр.: Rentner, Schaffner, Zentner, Zöllner, Siedler)

Съществителни, които са винаги в среден род:

 • Умалителни – завършват на -chen или -lein (напр.:  Fräulein, Häuschen, Kaninchen, Mädchen)
 • Субстантивирани глаголи – (напр.: das Essen, das Schreiben, das Lernen)
 • Наименования на хотели, заведения, театри –(напр.: das Ritz, das Starbucks, das Hilton)
 • Наименованията на цветовете: (das Blau, das Rot, das Grün)
 • Буквите от азбуката (das A, das B, …)

Тези правила не обхващат всички думи за съжаление, но са една добра основа или помощ, за да не се лутате съвсем безпомощно сред родовете.

Съветът ми е, да се опитвате да ги запомните винаги с примерите или още по-добре под формата на примери.  Защото крайната ни цел е да достигнем до този момент в езика, в който спонтанно ще определяте рода на думата и то правилно. Докато говорим нямаме времето, да си спомняме специално за всяко правило.

За останалите съществителни, за които няма еднозначно правило, също можем да Ви предложим няколко трика за по-лесно запомняне на определителния член.

1. Заучаване на думата с определителния член.

Най-важното е, когато заучавате или повтаряте дадена дума, да я повтаряте заедно с определителния член. Не да казвате само Apfel, а der Apfel.  Думата в номинатив обаче не е толкова силна, защото не е представена в контекст на дадено действие, което прави по-малко вероятно, да бъде запомнена. Много по-полезно е, да  учите думата в даден контекст, в дг падеж, който еднозначно показва рода, или в едно кратко изречение или фраза. Например: “Ich habe den Apfel gegessen.” Разбира се, трябва да сте наясно с падежите, за да можете да направите обратния извод: den Apfel– значи думата е мъжки род.

2. Добавяне на прилагателно

Ако пък вече сте изучавали склонението на прилагателните, тоест как се изменят по падеж, род и число, тогава със сигурност знаете, че при използването на неопределителен член прилагателното поема чрез окончанието си падежа, рода и числото.

Пример:

Ein schwarzer Tisch

Eine rote Tasse

Ein grünes Messer

Повтарянето и ученето на думите заедно с прилагателно е добра стратегия, да помогнем на паметта си, да фиксира правилните окончания и съответния род.

Разбира се, когато използвате прилагателно за целта, винаги трябва да е след неопределителен член, защото, сигурно знаете, че след определителния член, прилагателното не показва вече рода.

3. Запомняне на местоположение

Една друга стара и много полезна техника за запаметяване е техниката на локуси (loci означава на латински места), където информацията се свързва с позиция в пространството. Това е може би най-известната мнемотехника в света, известна преди всичко от Цицерон и Шерлок Холмс.

Тези, които искат да  използват тази техника, за да запомнят рода на думите, първо трябва да разделят една стая или пространство на три части. Например в спалнята си могат да определят три точки: леглото, бюрото и гардероба.

Второ трябва да припишат на всяко от тези три места един от родовете. Например: бюрото ще бъде женското място, гардеробът ще бъде мъжкото място, а леглото ще остане за среден род.

Отсега нататък, когато зааучавате нова дума, я свързвайте с едно от тези три места и по този начин автоматично ще се определи и неговия род. Някои от тези връзки ще бъдат доста налудничави, но това само ще помогне! Само опитайте!

Допълнително предимство на тази техника е, че наистина можем да окачим стаята с немски думи близо до бюрото, леглото или гардероба. Всички знaем за бележките по хладилника или в тоалетната. По този начин ще можем да практикувате думите всеки ден, просто обикаляйки стаята и при това ще ви се набие в галвата и от кой род са.

Но не винаги е наложително да бъдете наистина във „вашата стая“, вие можете да я посетите и в мислите си, дори със затворени очи, във въображението си.

Например, сега затворете очи и поставете der Tisch, die Tasse и das Messer на мястото, определено за тях. Когато мислите за думата, затворете очи и се запитайте, къде се намираше тя в стаята.

4. Запаметяване чрез различни цветове

Последната техника, която препоръчвам да опитате, се основава на цветовете.  Напоследък се прилага особено често в България в обучението по немски език за деца.  Разбира се е подходяща най-вече за хора с визуална памет.

Техниката на цветовете е съвсем лесна: избира се цвят за всеки род и след това различните думи се пишат със съответния цвят.

Например избрах: синьо за мъжки род, червено за женски, зелено за среден. Хубаво е да се използват тези стандартни и универсални цветове.

Тази техника се допълва много добре с прилагателната техника, за която в началото говорих.

Ein blauer Tisch

Eine rote Tasse

Ein grünes Messer

Не се плашете, че трява да си спомняте за всичко това завинаги.  Разбирам Ви, ако идеята, да помните завинаги, че das Messer е зелен, а die Tasse отива на бюрото, малко или много е стресиращо.

Това означава удвояване или утрояване на количеството информация в главата ви и то за какво?

Но не се плашете излишно! Тези техники са само нашите патерици в началото, за да стигнем до онази наша цел в изучаването на немски език, когато спонтанно и без мислене просто ще знаем, че Tasse е die, а Messer е das.

Тези техники са само за запаметяване на нови думи!

Ще ви представя и една последна техника за запомняне на рода в немския език, която според мен е изключително ефективна и се прилага с голям успех от курсистите ни в езиков център Deutsch korrekt.

5. Нека я наречем техниката на трите рода.

Това е много проста техника, която лесно можете да прилагате, но за да работи добре, е необходимо малко търпение в началото, за да я „настроите“ завинаги. Нека започнем с практиката, а теорията ще обясним в края на статията.

Първа стъпка: влезте в света на фантазията и си представете планета или фантастична страна, която можем да наречем „Германдия“, където всичко съществуващо принадлежи на едно от трите племена: мъжко, женско или средно.

Елементите на едно и също племе имат много по-близки отношения и затова споделят много истории, понякога дори истории, които обясняват защо те принадлежат към едно и също племе.

Говоря за „елементи“, защото съществителните могат да се отнасят до конкретни предмети (камък), но също така и до абстрактни понятия (омраза), до хора (човек), животни (куче), атмосферни явления (вятър), и т.н.

За да започнем да използваме техниката на племето, просто трябва да създадем по една група елементи за всяко от трите племена. Да започнем с мъжката!

Мъжкото племе

Избрах няколко думи от мъжки род с доста често срещана употреба и ги групирах в изображение, за да ви помогне да ги визуализирате. Наистина е много важно да си представите визуално образите и историите, които искаме да запомним. Колкото повече ги обогатяваме с детайли, толкова по-добре ще работи тази техника.

В центъра на изображението веднага забелязваме мъж (Mann), седнал на стол (Stuhl). До него спи най-добрият му приятел (Freund): куче (Hund). Той седи под дърво (Baum), на чийто клон (Ast) птица (Vogel) яде червей (Wurm). Защо човек носи шапка (Hut)? За да се предпазите от вятъра (Wind)? или от луната (Mond) или от звездите (Stern)? Или защото се страхува, че червеят ще падне върху главата му?

Пауза: фактът, че използването на шапка за „защита“ от луната няма смисъл, не е проблем за тази техника, напротив! Абсурдните, парадоксални или непривични истории често се запомнят много по-лесно.

Продължаваме: Зад дървото го очаква смъртта (Tod) която има писмо (Brieg) за него. Писмото обяснява какво да правим с ключа (Schlüssel), който лети към него с крила на пеперуда (Schmetterling).

Сега е ваш ред: добавете останалите елементи на дизайна, свързвайки ги, ако е възможно, с вече изброените: лъжица (Löffel), маса (Tisch), ябълка (Apfel), сирене (Käse), чиния (Teller), крак (Fuß), обувка (Schuh), камък (Stein).

родовете в немския език
Техники за запомняне на рода в немския език/ мъжки род

Следвайки принципа, че „колкото по-откачено, толкова   по-добре“, не слагайте никакви прегради на фантазията си.

Женското племе

Същата игра като преди за новото племе: женското.

Можете да започнете с жената (Frau) и нейната котка (Katze). Жената носи очила, за да чете вестника (Zeitung). Трудно се концентрира, докато цвете (Blume) с нос (Nase) отрязва кичур (Strähne) с ножица (Schere). Но защо го прави?

Предполагам вече сте разбрали как играта продължава, така че ще ви оставям да свържете другите думи.

Но препоръчвам: отделете две минути, за да го направите добре! Измислете няколко хубави истории, може би смешни и си ги представете ярко.

Другите думи са: слънце (Sonne), врата (Tür), часовник (Uhr), облак (Wolke), ръка (Hand), ягода (Erdbeere), чаша (Tasse), бутилка (Flasche), мляко (Milch), банан (банани), ливада (Wiese), охлюв (Schnecke).

родовете в немския език
Как по-ленсо да науча родовете в немския език.

И ето ни при последното племе: средното племе.

Изброявам само думите, зависи от вас да измислите историите, които ги свързват: къща (Haus), покрив (Dach), прозорец (Fenster), пиле (Huhn), книга (Buch), кола (Auto), огън (Feuer) , око (Auge), село (Dorf), прасе (Schwein), легло (Bett), възглавница (Kissen), дете (Kind), вода (Wasser), стъкло (Glas), дупка (Loch), кръв (Blut) , лепенка (Pflaster), ухо (Ohr), хляб (Brot), кон (Pferd), пари (Geld), трева (Gras).

родовете в немския език/ среден род
Как да определим рода в немския език!

Но ви съветвам да не бързате: инвестирането на няколко минути в създаването на красиви истории ще ви се отплати многократно: едно като запомните рода на думите, друго като затвърдите и самите думи, а и като се забавлявате със смешните истории!  Особено е забвано, ако го правите в група и всеки допълва историята на другия.

Внимание: това не означава, че трябва да нарисувате непременно и изображение! Важното е да си го представите в главата си.

Надявам се тези съвети да ви помогнат в изучаването на немски език. А ако търсите добра школа, където да изучвате немски език, ние ме насреща!

А ако и Вие имате любима картина или история или картина за едно от трите племена или Ваша интересна техника за запомняне на родовете в немския език, моля, споделете я с нас в коментар.

Ако сте намерили тази публикация за интересна, моля ви да я споделите и с други приятели на немския език.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *