Матура БЕЛ

Матурата по БЕЛ след 7ми клас

Матурата по БЕЛ след 7ми клас

Матурата по български език и литература след 7ми клас е една от най-важните за учениците.

Изборът на училище след 7ми клас е до голяма степен определящ за бъдещото развитие на учениците. И колкото са притеснени родителите за това, дали тяхното дете ще успее да се класира за по-елитните гимназии, толкова и самите ученици са стресирани от предстоящите изпити и очакванията към тях, които понякога са прекомерно високи.

Освен това учениците за пръв път се явяват на изпит от такова значение и самият стрес от изпитната ситуация също допринася за допълнително напрежение и понякога недотам добри резултати. В тази връзка може би малките матури в 4 клас не са чак толкова излишни, макар че на пръв поглед изглежда само утежняват живота на родителите без да имат решаващо значение за учебния живот на ученика за в бъдеще. Свикването с изпитния формат, с провеждането на изпит, с концентрацията по време на изпит също са важни предпоставки за добрите резултати после на матурата по БЕЛ след 7ми клас.

Матурата по БЕЛ изисква от учениците да могат в писмен вид да изразят собствено мнение по даден въпрос, както и да анализират дадено произведение, като изведат внушенията от него, тълкуват изразните средства, чрез които авторът постига идеите си.

Изобщо в тази матура е заложен много обемен материал и се проверяват фундаментални знания на учениците от началното образование. Като се започне с четене с разбиране, редакция на текст, преразказ на непознат текст, литературни въпроси, аргументативни съчинения и др. 

Това са все ключови умения, които дават основите както на езиковата, така и на функционалната грамотност, все неща от първостепенна важност през целия живот, независимо в каква сфера е решил младежът да се развива.

Затова подготовката за тази матура е и толкова важна, като и една първа проверка на нивото на подготвеност на ученика. Разбира се колкото по системна и задълбочена е била подготовката през всичките тези години и осоебено в 7ми клас в училище, толкова по-лесно и без особен стрес би била и конкретната подготовка за матурата. В крайна сметка матурата не следва да проверява и оценява нищо, което не е било взето като материал в училище.

За съжаление често реалността е друга. И децата срещат значителни трудности при този изпит. Било, защото не са чели произведенията, предпочели са някои съкратени техни варианти или да гледат филма, както често те самите казват, или срещат най-вече трудности при себеизразяването и излагането на собствени разсъждения по дадена тема по определен формат.

Ако разгледаме резултатите на различните училища в София от матурата по БЕЛ след 7ми клас ще се уверим, че далеч не всички училища дават основния минимум от знания, който е заложен в матурата.

Ние в езиков център Deutsch korrekt сме убедени, че разбира се не всички деца могат и трябва да изкарат максимални резултати на тази матура. Заложбите на някои деца са далеч от тези, свързани с литературата. Но също така вярваме, че и базовият минимум е от полза за всеки и за всички ни като общество.

Тази година матурата по БЕЛ за след 7ми клас ще бъде на 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа.

В сайта на Министерство на образованието и науката има подробно описание на изпита и материала, който е включен в него.

За ваше улеснение тук ще качим изпитите от миналите години, които да можете да упражнявате с децата.

Български език и литература – 17 юни 2019 г.: матура БЕЛ 7 клас

Български език и литература – 21 май 2018 г.: Матура БЕЛ 7 клас 2018

Български език и литература – 19 май 2017 г.: Матура БЕЛ 7клас 2017

Български език и литература – 18 май 2016 г.:Матура БЕЛ 7клас 2016

Разгледайте и нашите курсове и обучителни програми по български език и литература .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *