За всички, които са минали няколко нива на обучение по немски език (поне до B1), но въпреки това усещат пропуски в граматиката, защото в курсовете обикновено се набляга на комуникативния елемент и за много граматика обикновено не остава толкова време, ние от Deutsch korrekt предлагаме един интензивен курс по практическа немска граматика.

Целта  е спокойно да преговорите всички основни структури на немската граматика, да ги систематизирате и в крайна сметка да свикнете да ги използвате.

Това не е теоретичен курс за академици!

Курсът е изцяло с практическа насоченост и благодарение на множеството упражнения, които ще се правят, ще започнете да говорите и пишете по-осъзнато и граматически правилно.

График

 • Групи: 3-8 човека;
 • Нива: мин. А2/B1+
 • Продължителност: 36 учебни часа;
 • Цена: 310,00 лв. (с включени учебни материали
 •  Дни на провеждане: неделя сутрин 09:30 ч.- 12:30 ч

Свържете се с нас, за да разберете, кога старира следващия курс.

При сформиране на група, можем да старираме веднага.

Ще бъдат разгледани следните теми:

 1. Съществително име: род и число; определителен и неопределителен член
 2. Местоимения
 3. Глагол: спрежение, правилни и неправилни глаголи, модални глаголи, глаголи с делими и неделими представки, рефлексивни глаголи, императив
 4. Глаголни времена
 5. Наклонения
 6. Падежи: употреба, склонение на съществителни и прилагателни
 7. Предлози
 8. Видове изречения
 9. Обобщение- въпроси
Курсове по немски език

На повечето изучаващи немски език, немската граматика прилича на огромно страшно животно, което е по-добре изобщо да не закачат. 

Дори и повечето курсове се рекламират точно по този начин: без досадна граматика, без излишна граматика, без затормозяваща граматика. 

Но всъщност, искаме или не, граматиката ни заобикаля навсякъде, когато говорим или пишем и е по-добре да не я избягваме, а просто да я разберем. А освен всичко друго немският език е изключително логичен, такава е и немската граматика. Въпросът е просто да й схванеш логиката или някой да ти я подскаже.

Е вярно е, че след всяко правило следва дълъг списък от изключения, които според Марк Твен са повече от правилото, но дори и те са логични.

Затова не се плашете от немската граматика, а събудете лъва и го опитомете.

Запишете се на този уникален по рода си курс, който ще Ви докаже, че и немската граматика не е чак толкова лоша.

Курсът е изключително подходящ за всички, които ще полагат изпит за сертификат, Тест DaF,  Goethe Institut, Sprachdiplom и др.