fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово
Подготовка за TestDaF
Учете се от най-добрите! Сигурен път към успеха!
Подготовка за DSD II
Ако и вие мечтаете за този прекрасен град, не оставяйте подготовката си на случайността. При нас ще сте на правилното място.
МАТУРА ПО НЕМСКИ ЕЗИК
Доверете подготовката си за матурата по немски език на професионалистите!
Previous
Next

Подготовка за изпити и матури

За изпитите по немски език за сертификати като DSH, Test DaF, DSD, сертификати на Goethe Institut или за матурите след 12 клас и за кандидатстване във Висше учебно заведение се изисква специална подготовка. Затова за всички желаещи да държат подобни изпити сме подготвили специална обучителна програма за всеки отделен изпит, която е изцяло съобразена с изпитния формат и критериите за съответния сертификат.

Полагането на сертификатен изпит, дори и за по-ниските нива, освен, че отваря много врати за в бъдеще, като следване в Германия или работа във фирма, където се изисква владеене на немски език, е също така много добра мотивация за курсиста, да провери своите знания, да си свери часовника и да се убеди в своя напредък, което пък ще му даде нови сили да продължи напред в изучаването тънкостите на немския език. 

Затова ние в Езиков център Deutsch korrekt насърчаваме и подкрепяме нашите курсисти да държат съответните сертификатни изпити за нива. 

За Ваше улеснение сме събрали информацията за различните изпити и сертификати към отделните нива тук:

Какво представлява изпитът TestDaF

Сертификатът от изпита на TestDaF не само удостоверява нивото на владеене на езика, но и дава право на получилите го да следват в Германия. Изпитът се провежда в лицензирани изпитни центрове по строго определени критерии. 

Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.
Възможни са следните TestDaF – нива:

 • TestDaF– ниво 5 (TDN 5)
 • TestDaF– ниво 4 (TDN 4)
 • ТestDaF– ниво 3 (TDN 3)

Тези нива съответстват на нивата от B 2.1 до C 1.2 от Общата Европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици на Съвета на Европа.

За следване в Германие е достатъчно да достигнете ниво 4 (TDN 4). Голямо предимстов на TestDaF  е, че не е необходимо да пътувате до Германия, за да го държите (както при DSH), а предварително можете да се явите в някой лицензиран изпитен център в България.

Как протича изпитът TestDaF

1. Четене

3 текста с общо 30 задачи. Въпроси по текста.
Продължителност: 60 минути

Текстовете са с тематика, характерна за обучението в университета.
Въпросите към текста изискват разбиране както на общия смисъл и
на детайлите така и на скрити информации. Текстовете се различават по своята степен на трудност, по различните типове упражнения и
по принадлежността си към вида текст (кратки текстове от студентското
ежедневие, журналистически текстове и статии от специализирани списания).

2. Слушане

3 текста с общо 25 задачи. Първият текст е диалог от ежедневието на студентите, вторият е радио-интервю и третит е доклад, изследване, интервю с експерти. Текстовете са с различна степен на трудност и е важно да се разбере не само общата информация, но и детайли, и взаимовръзки от контекста.
Продължителност : около 40 минути

3. Писане

1 задача. Описание по различни видове графики, обобщаване на резултатите, правене на изводи от резултатите. Във втората част на текста участникът трябва да изложи мнението си по даден дискусионен въпрос.  Важно е да може да се напише структуриран, логически свързан и аргументиран текст.
Продължителност: 60 минути.

4. Говорене

7 задачи. Изпитваните трябва да вземат участие в разговори по теми от академичния живот, да опишат графика, да изразят хипотези, да обосноват тезите си. Задачите са с различна степен на трудност и се пускат на диск или др., като отговорите също се записват. 
Продължителност: около 30 минути

!!! Макар че сертификатът получен от изпита TestDaF e безсрочен, трябва да се има впредвид, че повечето  университети в Германия изискват сертификат не по-стар от 2 години. 

TestDaF също така е валиден само за следване в университет в Германия, но не важи за работа!

Акредитираните центрове в България, където можете да положите изпита TestDaF са:

 1. Пловдивски университет
 2. Гьоте институт България
 3. Технически университет София

Следващите дати за изпита Test DaF в България, както следва:

1. Пловдивски университет

13.09 и 10.11. 2022 в дигитален формат и 13.10.2022 на хартия

2. Гьоте институт България
13.09 и 10.11.2022 и двата дигитален формат

3. Технически университет София

13.09 и 10.11. 2022 в дигитален формат и 13.10.2022 на хартия

 

Ако искате да се подготвите добре за изпита и да го вземете с отличен резултат, доверете се на професионалистите!

И ние можем да Ви помогнем в това важно начинание!

 

Полезни връзки

Тест DSH

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber

Изпитът DSH  е подходящ за

 • кандидат-студенти, решили да следват в Германия
 • научни работници, които биха желали да развиват научна дейност в Германия

При всички случаи необходимото ниво на владеене на езика за желаещите да се явят на този изпит трябва да бъде С1/С2, съгласно Общата европейска езикова рамка.

DSH– изпитът е разделен на три под нива: DSH-1, DSH-2, DSH-3. Само издържано DSH-2 (мин. 67% от общия брой точки) Ви дава право да следвате в немски университет. Някои специалности изискват дори DSH-3. Нещо, което е важно, да се изясни предварително от съответния университет.

Изпитът се състои от писмена и устна част. 

Писменият изпит се държи преди устния и само издържалите писмения изпит биват допуснати до устния.

Писмената част продължава 90 мин. и е позволено ползването на речници. Съдържа три компонента:

 • HÖRVERSTEHEN: слушане с разбиране и обработка на текст: 60 мин. Целта на изпита е, изпитваният да докаже, че може да следва безпроблемно лекциите в университета, доклади, реферати и подобни, и да си води смислени записки. Задачите са: отговаряне на въпроси, обобщаване на част от текст, скициране на структурата на текста, изваждане на скрита информация.
 • LESEVERSTEHEN: четене с разбиране, обработка на текст и граматически задачи: 90 мин. Обемът на текста е 600 думи, може да бъде от различни области, научен или популярен. Задачите са свързани с отговаряне на въпроси, обобщаване на части от текста, разясняване на места от текста, скициране на структурата му, избиране на заглавие.

Wissenschaftssprachliche Strukturen: научно-езикови структури

Проверява се, доколко изпитваният разбира и може да перефразира слжни езикои структури, каквито се срещат често в научните публикации. 

На пример: 

– Passiv und Passiversatz, Modalverben und modale Ausdrücke, Konjunktiv I und II, Nominalisierung, Finalsätze, Infinivsätze, Konnektoren und Satzverbindungen, Funktionsgefüge, erweiterte Parttizipien. 

Задачите включват: преобразуване на сложни конструкции, обясняване на трудни думи и съюзи, перифразиране. 

 • TEXTPRODUKTION: Съставяне на текст по предварително зададена тема: 60 мин.

Устният изпит трае около 20 мин. Състои се от:

 • загряване, лично представяне, разказване за себе си – 3 мин.
 • представяне на предварително подготвена взаимосвързана тема – 5 мин.
 • диалогична част: обсъждане, дискусия, реакция – 8 мин. 
 • заключителен разговор, консултация по специалността в университета

!!! Изпитът се провежда в самите университети в Германия. И е важно предварително да се уточни, дали университетът би признал сертификат от изпит, положен в друг университет.

DSD - Das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz

 • Тази диплома се издава от образователните власти в Германия и удостоверява в училищата извън Германия нивото на владеене на немски език като втори чужд език, за което е необходим хорариум.

Разделя се на две нива:

 • DSD I – отговаря на ниво B1 по Общата европейска езикова рамка. С нея чуждестранни студенти имат правото да се запишат в Studienkolleg, който за някои страни е подготовка за университета.
 •  DSD II – отговаря на ниво C1 по Общата европейска езикова рамка и дава право на следване в университетите в Германия. 

Изпитът се провежда в два дни. В единия ден писмената и в другия устната част. 

Писменият изпит се състои от:

I. Leseverstehen – четене с разбиране, обхваща четири части:

 1. Формулиране на заглавия на 5 кратки делови текста.
 2. Текст с въпроси към него, дали е вярно или не.
 3. Научно-популярен текст със специфична терминология с празни места за попълване (Lückentext)
 4. Аргументативен текст с много комплексни структури

II. Hörverstehen (слушане с разбиране). Тази част от изпита протича в три части, като целият е записан на диск и е с много строги изисквания. 

III. Schriftliche Kommunikation. Съставяне на текст по зададени параметри. За целта се задават няколко кратки текста, по въпроси и проблеми в които, изпитваният да изрази своето мнение. Важно е както продукцията на свързан логически текст, така и бързото четене и разбиране на зададените текстове и параметри.

Устният изпит се състои от две части. Първата част цели да провери комуникативните умения на изпитвания, като изпитващите водят с него диалог по въпроси, от предварително съставен каталог.

За втората част изпитваният трябва да подготви и държи доклад по избрана от него тема, както и след това да защити или обясни тезата си при въпроси или провокации от страна на изпитващите. 

Изпитът Sprachdiplom за учениците от 12 клас на  Езиковите гимназии в страната се провежда месец ноември 2022!

Подготвителен курс за ученици от Езиковите гимназии

Индивидуално или в група. Присъствено или онлайн. 

Проверка на всички писмени работи (SK) с подробни коментари и разяснения.

Разглеждане и усвояване на типични думи, изрази и фрази за всеки един от компонентите на писмената работа (SK):

 • Einleitung Thema
 • Einleitung Textwiedergabe
 • Textwiedergabe
 • Überleitung zur Grafikbeschreibung
 • Einleitung Grafikbeschreibung
 • Datenbeschreibungund Interpretation
 • Fazit
 • Überleitung zur Erörterung
 • Einleitung Erörterung
 • Argumentation
 • Eigene Meinung
 • Abschluss

Полезни връзки в подготовката за изпита

Ако Вашият гимназист изпитва трудности с подготовката на изпита, не отлагайте прекалено дълго, а веднага се свържете с нас, защото добрата подготовка изисква наистина поне половин година време. Желателно е да започне още в 11 клас, за да има време да се упражнят и овладеят всички компоненти от изпита, както и да се изчистят граматични грешки и пропуски.

Ние ще обсъдим заедно, до къде е стигнал ученикът, къде са му трудностите, с кое се справя най-добре и заедно ще изготвим план за подготовката, който да следваме.

Обадете ни се! Очакваме Ви!

Тел.: 0878 22 92 44

Матура немски език

За да се представите не просто добре, а отлично на матурата по немски език след 12 клас ние Ви предалгаме две допълващи се форми на обучение. 
Едната е целогодишна, през което време можете спокойно да достигнете ниво B2 на владеене на езика, да изчистите често допусканите граматически грешки, да развиете говорните си умения, да четете с разбиране без проблем, да се запознаете със структурата и формата на изпита.

Този курс се провежда един път в седмицата през уикенда или два пъти през седмицата.

Но за да сте напълно уверени в своите знания и подготовка, предлагаме последния месец и един тренировъчен курс, 4 посещения, в които да направим заедно 3 пробни матури, да обсъдим всеки път допуснатите грешки, да обърнем внимание на пропуските в изказа и последно още веднъж всеки курсист да направи самостоятелно една пробна матура.

Изпитът обикновено се провежда края на май, затова ние стартираме с този тренировъчен курс средата на април, за да имате достатъчно време за подготовката. 

Матурата по немски език, както повечето изпити, които разгледахме вече обхваща следните елементи:

I. Leseverstehen: Четене с разбиране

II. Hörverstehen: слушане с разбиране

III. Lückentext: граматически и лексикални задачи. Попълнете подходящата липсваща дума, като има предложени варианти.

IV. Aufsatz: Изразете своето мнение по зададена тема. Текстът трябва да бъде около 160 – 170 думи.

Примерни матури

За всички вас, които имате намерение да държите един от тези изпити по немски език, сме събрали малко линкове с информация относно изпитите, а също така и с полезни съвети и материали за подготовката ви.

Освен това можете редовно да следите блога ни или групата ни за немски език във facebook “Немски език за мало и голямо”, където публикуваме редовно интересни статии и материали по немски език. Всекидневното занимание с езика, дори за малко време, носи много добри резултати.