За изпитите по немски език за сертификати като DSH, Test DaF, DSD, сертификати на Goethe Institut или за матурите след 12 клас и за кандидатстване във Висше учебно заведение се изисква специална подготовка. Затова за всички желаещи да държат подобни изпити сме подготвили специална обучителна програма за всеки отделен изпит, която е изцяло съобразена с изпитния формат и критериите за съответния сертификат.

Полагането на сертификатен изпит, дори и за по-ниските нива, освен, че отваря много врати за в бъдеще, като следване в Германия или работа във фирма, където се изисква владеене на немски език, е също така много добра мотивация за курсиста, да провери своите знания, да си свери часовника и да се убеди в своя напредък, което пък ще му даде нови сили да продължи напред в изучаването тънкостите на немския език. 

Затова ние в Езиков център Deutsch korrekt насърчаваме и подкрепяме нашите курсисти да държат съответните сертификатни изпити за нива. 

За Ваше улеснение сме събрали информацията за различните изпити и сертификати към отделните нива тук:

Какво представлява изпитът TestDaF

Сертификатът от изпита на TestDaF не само удостоверява нивото на владеене на езика, но и дава право на получилите го да следват в Германия. Изпитът се провежда в лицензирани изпитни центрове по строго определени критерии. 

Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива.
Възможни са следните TestDaF – нива:

 • TestDaF– ниво 5 (TDN 5)
 • TestDaF– ниво 4 (TDN 4)
 • ТestDaF– ниво 3 (TDN 3)

Тези нива съответстват на нивата от B 2.1 до C 1.2 от Общата Европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици на Съвета на Европа.

За следване в Германие е достатъчно да достигнете ниво 4 (TDN 4). Голямо предимстов на TestDaF  е, че не е необходимо да пътувате до Германия, за да го държите (както при DSH), а предварително можете да се явите в някой лицензиран изпитен център в България.

Как протича изпитът TestDaF

1. Четене

3 текста с общо 30 задачи. Въпроси по текста.
Продължителност: 60 минути

Текстовете са с тематика, характерна за обучението в университета.
Въпросите към текста изискват разбиране както на общия смисъл и
на детайлите така и на скрити информации. Текстовете се различават по своята степен на трудност, по различните типове упражнения и
по принадлежността си към вида текст (кратки текстове от студентското
ежедневие, журналистически текстове и статии от специализирани списания).

2. Слушане

3 текста с общо 25 задачи. Първият текст е диалог от ежедневието на студентите, вторият е радио-интервю и третит е доклад, изследване, интервю с експерти. Текстовете са с различна степен на трудност и е важно да се разбере не само общата информация, но и детайли, и взаимовръзки от контекста.
Продължителност : около 40 минути

3. Писане

1 задача. Описание по различни видове графики, обобщаване на резултатите, правене на изводи от резултатите. Във втората част на текста участникът трябва да изложи мнението си по даден дискусионен въпрос.  Важно е да може да се напише структуриран, логически свързан и аргументиран текст.
Продължителност: 60 минути.

3. Говорене

7 задачи. Изпитваните трябва да вземат участие в разговори по теми от академичния живот, да опишат графика, да изразят хипотези, да обосноват тезите си. Задачите са с различна степен на трудност и се пускат на диск или др., като отговорите също се записват. 
Продължителност: около 30 минути

Следващата дата за изпита TestDaF в България е 12.09.! Все още имате един месец време да се подготвите. И ние можем да Ви помогнем в това важно начинание!

https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/testzentren-weltweit-von-a-bis-c/#anker_b

Тест DSH

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber

 • Изпитът DSH  е подходящ за
 • кандидат-студенти, решили да следват в Германия
 • научни работници, които биха желали да развиват научна дейност в Германия

При всички случаи необходимото ниво на владеене на езика за желаещите да се явят на този изпит трябва да бъде С1/С2, съгласно Общата европейска езикова рамка.

DSH– изпитът е разделен на три под нива: DSH-1, DSH-2, DSH-3. Само издържано DSH-2 (мин. 67% от общия брой точки) Ви дава право да следвате в немски университет. Някои специалности изискват дори DSH-3. Нещо, което е важно, да се изясни предварително от съответния университет.

Изпитът се състои от писмена и устна част. Писменият изпит се държи преди устния и само издържалите писмения изпит биват допуснати до устния.

Писмената част продължава 20 мин. и е позволено ползването на речници. Съдържа три компонента:

 • HÖRVERSTEHEN: слушане с разбиране и обработка на текст: 60 мин. Целта на изпита е, изпитваният да докаже, че може да следва безпроблемно лекциите в университета, доклади, реферати и подобни, и да си води смислени записки. Задачите са: отговаряне на въпроси, обобщаване на част от текст, скициране на структурата на текста, изваждане на скрита информация.
 • LESEVERSTEHEN: четене с разбиране, обработка на текст и граматически задачи: 90 мин. Обемът на текста е 600 думи, може да бъде от различни области, научен или популярен. Задачите са свързани с отговаряне на въпроси, обобщаване на части от текста, разясняване на места от текста, скициране на структурата му, избиране на заглавие.

Wissenschaftssprachliche Strukturen: научно-езикови структури

Проверява се, доколко изпитваният разбира и може да перефразира слжни езикои структури, каквито се срещат често в научните публикации. На пример: 

– Passiv und Passiversatz, Modalverben und modale Ausdrücke, Konjunktiv I und II, Nominalisierung, Finalsätze, Infinivsätze, Konnektoren und Satzverbindungen, Funktionsgefüge, erweiterte Parttizipien. 

Задачите включват: преобразуване на сложни конструкции, обясняване на трудни думи и съюзи, перифразиране. 

 • TEXTPRODUKTION: Съставяне на текст по предварително зададена тема: 60 мин.места

Устният изпит трае около 20 мин. Състои се от:

 • загряване, лично представяне, разказване за себе си – 3 мин.
 • представяне на предварително подготвена взаимосвързана тема – 5 мин.
 • диалогична част: обсъждане, дискусия, реакция – 8 мин. 
 • заключителен разговор, консултация по специалността в университета

DSD - Das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz

 • Тази диплома се издава от образователните власти в Германия и удостоверява в училищата извън Германия нивото на владеене на немски език като втори чужд език, за което е необходим хорариум.

Разделя се на две нива:

 • DSD I – отговаря на ниво B1 по Общата европейска езикова рамка. С нея чуждестранни студенти имат правото да се запишат в Studienkolleg, който за някои страни е подготовка за университета.
 •  DSD II – отговаря на ниво C1 по Общата европейска езикова рамка и дава право на следване в университетите в Германия. 

Изпитът се провежда в два дни. В единия ден писмената и в другия устната част. 

Писменият изпит се състои от:

I. Leseverstehen – четене с разбиране, обхваща четири части:

 1. Формулиране на заглавия на 5 кратки делови текста.
 2. Текст с въпроси към него, дали е вярно или не.
 3. Научно-популярен текст със специфична терминология с празни места за попълване (Lückentext)
 4. Аргументативен текст с много комплексни структури

II. Hörverstehen (слушане с разбиране). Тази част от изпита протича в три части, като целият е записан на диск и е с много строги изисквания. 

III. Schriftliche Kommunikation. Съставяне на текст по зададени параметри. За целта се задават няколко кратки текста, по въпроси и проблеми в които, изпитваният да изрази своето мнение. Важно е както продукцията на свързан логически текст, така и бързото четене и разбиране на зададените текстове и параметри.

Устният изпит се състои от две части. В първата част цели да провери комуникативните умения на изпитвания, като изпитващите водят с него диалог по въпроси, от предварително съставен каталог.

За втората част изпитваният трябва да подготви и държи доклад по избрана от него тема, както и след това да защити или обясни тезата си при въпроси или провокации от страна на изпитващите. 

Матура немски език

За да се представите не просто добре, а отлично на матурата по немски език след 12 клас ние Ви предалгаме две допълващи се форми на обучение. 
Едната е целогодишна, през което време можете спокойно да достигнете ниво B2 на владеене на езика, да изчистите често допусканите граматически грешки, да развиете говорните си умения, да четете с разбиране без проблем, да се запознаете с структурата и формата на изпита.

Този курс се провежда един път в седмицата през уикенда или два пъти през седмицата.

Но за да сте напълно уверени в своите знания и подготовка, предлагаме последния месец и един тренировъчен курс, 4 посещения, в които да направим заедно 3 пробни матури, да обсъдим всеки път допуснатите грешки, да обърнем внимание на пропуските в изказа и последно още веднъж всеки курсист да направи самостоятелно една пробна матура.

Изпитът обикновено се провежда края на май, затова ние стартираме с този тренировъчен курс средата на април, за да имате достатъчно време за подготовката. 

Матурата по немски език, както повечето изпити, които разгледахме вече обхваща следните елементи:

I. Leseverstehen: Четене с разбиране

II. Hörverstehen: слушане с разбиране

III. Lückentext: граматически и лексикални задачи. Попълнете подходящата липсваща дума, като има предложени варианти.

IV. Aufsatz: Изразете своето мнение по зададена тема. Текстът трябва да бъде около 160-170 думи.

За всички вас, които имате намерение да държите един от тези изпити по немски език, сме събрали малко линкове с информация относно изпитите, а също така и с полезни съвети и материали за подготовката ви.

Освен това можете редовно да следите блога ни или групата ни за немски език във facebook „Немски език за мало и голямо“, където публикуваме редовно интересни статии и материали по немски език. Всекидневното занимание с езика, дори за малко време, носи много добри резултати.