Запишете се на курс по бизнес немски език! 

Усъвършенствайте бизнес комуникацията и кореспонденцията си на немски език!

Спечелете нови бизнес партньори и клиенти!

„Когато ти продавам нещо, говоря на твоя език, но когато ти ми продаваш нещо, dann musst du DEUTSCH können!“

бИЗНЕС кОМУНИКАЦИЯ НА НЕМСКИ ЕЗИК

Курсът по бизнес немски се роди изцяло от нуждите на много наши курсисти, които използват немски език на работно ниво и стигат до своите граници предимно в писмената, но също така и в устната комуникация  на немски език с техните бизнес партньори или клиенти.Това зароди идеята за този курс, който да бъде една смесица от бизнес кореспонденция на немски език и от основна икономическа терминология.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

Курсът е една добра подготовка, за онези, които са решили да се явят на изпита Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), който се провежда един път годишно (през м. май) от Германо-Българската индустриално-търговска камара и Гьоте Институт.

бИЗНЕС ДОКУМЕНТАЦИЯ НА НЕМСКИ ЕЗИК

В курса се работи изцяло с оригинални немски документи от сверата на бизнеса, икономиката, счетоводството и финансите. Започва се с водене на бизнес кореспонденция на немски език, минава се през упражняване на презентационни умения по време на срещи и преговори и се стига до по-задълбочени теми, свързани с търговското право или основаването на предприятие.

Малки групи
индивидуално внимание

Групата е от само 4-6 курсиста и това дава възможност да се отдели внимание на всеки един от тях. Като често и самите курсисти предлагат теми за разглеждане от техния професионален опит. 

Изберете най-подходящия за вас вариант

Ние ви предлагаме различни форми на обучение, индивидуална, групова, вечерна или през уикенда.

Изборът е Ваш!

иНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

  • Избирате време на провеждане
  • избирате интензивност на посещенията
  • индивидуално внимание
  • теми съобразно вашия професионален интерес

иНТЕНЗИВЕН КУРС
СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН

  • Избирате време на провеждане
  • малки групи
  • индивидуално внимание
  • теми съобразно вашия професионален интерес