fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово

Практическа английска граматика

    Този курс е подходящ за хора, които са преминали няколко нива на обучение по английски език, но откриват пропуски в граматиката. Ние в езиков център Deutsch korrekt предлагаме този курс, за да можете да запълните всички Ваши пропуски. Курсът е основно практически, като целта му е да Ви помогне да говорите и пишете уверено и най-вече граматически правилно. Нашите преподаватели са подготвили множество учебни материали, с помощта на които Вие да затвърдите знанията си, а също и да ги надградите.

График

Групи: 3 – 8 човека;

Нива: мин. А2/B1+

Продължителност: 36 учебни часа;

Цена: 310,00 лв. (с включени учебни материали

 Дни на провеждане: неделя сутрин 09:30 ч.- 12:30 ч

Свържете се с нас, за да разберете, кога старира следващия курс.

При сформиране на група, можем да старираме веднага.

Ще бъдат разгледани следните теми:

  1. Глагол: правилни и неправилни глаголи, модални глаголи, императив на глагола.
  2. Местоимения: лични местоимения, притежателни местоимения, възвратни местоимения.
  3. Глаголни времена.
  4. Предлози.
  5. Страдателен залог.
  6. Преки и непреки въпроси.
  7. Наклонения.
  8. Обобщение.