English grammar in use

    Този курс е подходящ за хора, които са преминали няколко нива на обучение по английски език, но откриват пропуски в граматиката. Ние в езиков център Deutsch korrekt предлагаме този курс, за да можете да запълните всички Ваши пропуски. Курсът е основно практически, като целта му е да Ви помогне да говорите и пишете уверено и най-вече граматически правилно. Нашите преподаватели са подготвили множество учебни материали, с помощта на които Вие да затвърдите знанията си, а също и да ги надградите.

График

 • Групи: 3 – 8 човека;
 • Нива: мин. А2/B1+
 • Продължителност: 36 учебни часа;
 • Цена: 310,00 лв. (с включени учебни материали
 •  Дни на провеждане: неделя сутрин 09:30 ч.- 12:30 ч

Свържете се с нас, за да разберете, кога старира следващия курс.

При сформиране на група, можем да старираме веднага.

 

Ще бъдат разгледани следните теми:

 1. Глагол: правилни и неправилни глаголи, модални глаголи, императив на глагола.
 2. Местоимения: лични местоимения, притежателни местоимения, възвратни местоимения.
 3. Глаголни времена.
 4. Предлози.
 5. Страдателен залог.
 6. Преки и непреки въпроси.
 7. Наклонения.
 8. Обобщение.