Сертификатните курсове за изпити на Cambridge се провеждат в два модула:

 

  •  езикова подготовка. В този първи модул курсистите наблягат на преговор на граматически правила и структури, както и лексика, отговарящи на съответното езиково ниво спрямо Европейската езикова рамка – FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2), IELTS (B2-C1), TOEFL (C1-C2).
  •  техническа подготовка. Вторият модул цели да запознае курсистите с формата на всеки един изпит. Представят се видовете упражнения, както и техники за справяне с отделните модули: четене с разбиране, слушане с разбиране, писане, употреба на езика и говорене. Кандидатите разполагат с ограничено време за изпълнение на всички тези задачи, което при липса на солидна подготовка би могло да доведе до незадоволителен резултат при полагане на изпита. Модулът завършва с провеждане на пробен изпит (Mock Exam), който поставя курсистите в реална изпитна среда:  преминават се всички модули и след проверка на изпитната работа се обсъждат допуснатите грешки от страна на всеки курсист.

Предлагаме два вида курсове за подготовка за всеки един изпит:

Целогодишен курс

Стартира началото на м. октомври и приключва средата на м. май. Занятията се провеждат два пъти седмично по два учебни часа, с общ хорариум  100 учебни часа. За улеснение на учащите се предлагаме курсове както през седмицата, така и през уикенда. 

За актуални дати за стартиращи курсове разгледайте актуалния ни график или се свържете с нас.

Интензивен курс

Интензивният курс включва само техническа подготовка.

В рамките на осем посещения се тренират всички изпитни части, като предпоследното посещение  е отредено за пробен изпит (Mock Exam), а последното за обсъждане на резултатите и допуснатите грешки.

Подготовка за FCE B2

понеделник и сряда: 09:00 – 10:30; събота и неделя от 10:00- 11:30

Начало: 07.10.2019

Цена: 860,00 лв. (с включени учебни материали)

Подготовка за CAE C1

вторник и четв.: 09:00 – 10:30; събота и неделя от 10:00- 11:30

Начало: 08.10.2019

Цена: 860,00 лв. (с включени учебни материали

Подготовка за IELTS (B2- C1)

вторник и четв.: 10:30 – 12:00; събота и неделя от 10:00- 11:30

Начало: 08.10.2019

Цена: 860,00 лв. (с включени материали)

Интензивен курс FCE B2

от понеделник до четвъртък:  09:00 – 10:30 ч./ събота и неделя 09:00 – 13:00 ч.

Хорариум: 48 уч.ч.

Начало: 02.10.2019

Цена: 320.00 лв. 

Интензивен курс CAE C1

от понеделник до четвъртък:  10:30 – 12:00 ч./ събота и неделя 14:00 – 18:00 ч.

Хорариум: 48 уч.ч.

Начало: 02.10.2019

Цена: 320.00 лв. 

Интензивен курс IELTS B2 - C1

от понеделник до четвъртък:  10:30 – 12:00 ч./ събота и неделя 14:00 – 18:00 ч.

Хорариум: 48 уч.ч.

Начало: 02.10.2019

Цена: 320.00 лв. 

Матура английски език

 Подобно на всеки друг изпит, матурата по английски език има специфичен формат. Основната цел на курсовете ни е да запознае зрелостниците с този формат и да ги научи на методи и техники, които да направят успешното полагане на матурата по-лесно. Цялостната подготовка се извършва с помощта на специално подбрани помагала и учебници. За да бъде успешна подготовката, нивото на владеене на английски език на курсистите трябва да бъде В2 (Upper-Intermediate), спрямо Европейската езикова рамка.

  В Езиков център Deutsch korrekt предлагаме два варианта на подготовка за матурата по английски език:

  • Целогодишно обучение, което има за цел да затвърди знанията на курсистите, като се набляга на основнатa граматика за ниво В2. След приключване на целогодишното обучение предлагаме и кратък курс с продължителност 20 учебни часа, през който се правят примерни тестове от минали матури, специализирани помагалa и учебници.
  • Само кратък курс за ученици, чието ниво на владеене на английски език е В2 и нямат нужда от преговор и затвърдяване на знанията.

Основната цел на краткия курс е да запознае зрелостниците с изпитния формат, тъй като успешното полагане на изпита до голяма степен зависи от познаване и свикване с типа и броя на упражненията, с които учениците трябва да се справят за много ограничено време. В края на курса се прави пробна матура и резултатите се обсъждат с преподавател.

  Продължителността на целогодишното обучение е 7 месеца, с хорариум 100 учебни часа.

   Цена: 780 лв. без включени учебни материали.

  Краткият курс се провежда в рамките на един месец, с хорариум 20 уч. ч.

   Цена: 180.00 лв с включени учебни материали.

График матура английски език

Целогодишен курс

Начало: 07.10.2019

понеделник и сряда: 09:00 – 10:30; събота и неделя от 10:00- 11:30

Цена: 860,00 лв. (с включени учебни материали)

Интензивен курс

Начало: месец април 2019

всяка събота и неделя от 09:00 -11:00 ч./ вт. и четв. 14:30- 16:30 ч.

Цена: 220,00 лв. (с включени учебни материали)