fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово

Welcome!

Изберете точния курс за Вас! В зависимост от нивото Ви на познания и свободното Ви време предлагаме дневни, вечерни и съботно-неделни курсове за всички нива, съобразени с Европейската езикова рамка. Всички курсисти, с предварителни познания по английски език минават задължително безплатно определяне на нивото им, което се провежда в офиса ни. 

Не се притеснявайте да ни потърсите, с радост ще Ви консултираме.

Вечерни курсове

Вечерните ни курсове по английски език се провеждат два пъти седмично, от 18:30- 21:30 ч. и продължават три месеца. В графика ни винаги можете да се информирате, кога стартира нов курс за Вашето ниво.

Дневни интензивни курсове

Дневните курсове по английски език са интензивни и се провеждат от понеделник до петък, сутрин от 09:00 до 12:00 ч. 

За информация за актуални курсове можете да ни потърсите на тел.: 0878229244.

Съботно-неделни курсове

Съботно-неделното обучение по английски език се провежда сутрин от 10:00 до 13:00 ч. в продължение на три месеца. 

За безплатно определяне на нивото ви, можете да се свържете с нас:

тел.: 0878 22 92 44

Какво ще умеете след успешно преминато ниво?

Ниво Слушане с разбиране Четене с разбиране Говорене Писане
А1
Можете да разбирате основни, прости изрази, свързани с Вас, Вашето семейство и обкръжението Ви, при условие, че се говори бавно и отчетливо.
Можете да разберете често срещани думи и прости изречения, като например текст въру брошура, плакат, каталог.
Можете да общувате с елементарни изрази, ако събеседникът Ви е готов да говори бавно, да повтори казаното или да се изрази по друг начин. Можете да задавате и отговаряте на въпроси на добре позната тематика.
Можете да напишете кратък текст, например върху пощенска картичка. Можете да попълните личните си данни във формуляр, например при регистрация в хотел.
А2
Можете да разбирате най-често употребявани думи и изрази, които са пряко свързани с Вас, например основна информация за Вас, Вашето семейство, пазаруване и работа. Можете да улавяте съществена информация в кратки и ясни съобщения.
Можете да четете кратки, опростени текстове. Можете да откривате конкретна информация в обяви, реклами, менюта и разписания.
Можете да общувате в ежедневни ситуаций по познати теми и дейности. Можете да опишете накратко семейството си и околните, дома Ви, образованието, настоящата и предищна работа.
Можете да пишете съобщения и кратки бележки. Можете да водите обикновенна писмена комуникация.
B1
Можете да разбирате същественото по познати теми, когато се използва книжовен език. Разбирате основна информация от телевизионни и радио предавания или при въпроси от личен и професионален характер, в случай, че се говори бавно и отчетливо.
Можете да разбирате текстове, съдържащи предимно често употребявани думи и изразиот всекидневието.
Можете да се справяте с различни ситуации при пътуване в чужбина; можете да участвате в разговори на познати теми( семейство, хоби, работа, личен живот) без предварителна подготовка. Можете кратко да изразявате и аргументирате мнението си.
Можете да съставяте несложни, свързани текстове на познати теми, както и да описвате субития и впечатления в лична кореспонденция.
B2
Можете да разбирате сравнително дълги устни изложения, при положение, че са на позната тематика. Можете да разбирате телевизионни и радио предавания и филми, ако се ползва книжовен език.
Можете да разбирате статии, доклади и съвременна литературна проза.
Можете да общувате сравнително леко и без затруднения. Можете да участвате в дискусии, както и да изразявате и отстоявате мнението си.
Можете да напишете ясен и подробен текст по широк кръг от теми. Можете да пишете есе или доклад, като представите информация или аргументи за или против определено становище.
C1
Можете да разбирате дълги изказвания дори когато не са ясно структурирани. Можете да разбирате филми и предавания без особени затруднения.
Можете да разбирате дълги и сложни литературни и прециализирани текстове. Можете да разбирате дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с Вашата професионална област.
Можете да се изразявате гладко, без затруднение, да ползвате езика ефикасно за социални и професионални контакти, да говорите свободно и ясно по сложни въпроси.
Можете да съставяте добре структурирани текстове, в които ясно изразявате мнението си. Можете да изберете подходящ за адресата си стил.

Актуални курсове

Тук ще намерите актуална информация относно стартиращи курсове по английски език. Ако не намирате подходящ курс за вас или се двоумите, кой ще е най-подходящият вариант за вас, не се притеснявайте да ни потърсите. С радост ще ви консултираме и ще намерим заедно най-добрия вариант за Вас.

Вечерен курс за начинаещи А1

Начало: 13.02.2022

Дни на провеждане: понеделник и сряда

Час: 18:30 – 21:30 ч.

Система: New English file elementory

Хорариум: 112 уч.ч.

Цена: 390.00 лв.

Група до 8 човека

Вeчерен курс А2

Начало: 14.02.2022

Дни на провеждане: вторник и четвъртък

Час: 18:30 – 21:30 ч.

Система: New English file pre-intermediate

Хорариум: 112 уч.ч.

Цена: 390.00 лв.

Група до 8 човек

Дневен курс B1

Начало: 13.02.2022

Дни на провеждане: вторник и четвъртък

Час: 09:00 – 12:00 ч.

Система: New English file intermediate

Хорариум: 112 уч.ч.

Цена: 390.00 лв.

Група до 8 човека

Съботно-неделен B1

Начало: 19.02.2022

Дни на провеждане: събота и неделя

Час: 10:00 – 13:00 ч.

Система: New English file intermediate

Хорариум: 112 уч.ч.

Цена: 390.00 лв.

Група до 8 човека

Системата New English file

New English File Elementary

 Учебникът е подходящ както за хора със слаби познания по английски език, така и за напълно начинаещи. Всеки урок е разделен на части с различни граматически и лексикални теми, като например глаголът „съм“, притежателни местоимения, сегашно просто време, числа, имена на държави, глаголни фрази. В края на всеки урок има модул с практически английски, в който се набляга на говорене и слушане.

New English File Pre-Intermediate

 В New English File Pre-Intermediate курсистите се запознават с интересни текстове, на теми, които ги карат да говорят. Материалът от ниво Elementary се преговаря, като се надграждат граматическите и лексикални знания. Част от граматическите теми, изучавани в учебника, са сегашно просто и продължително време (разширена употреба), минало просто и продължително време (разширена употреба), сегашно просто перфектно време, модални глаголи за задължение и съвет, непряка реч и др.

New English File Intermediate

 Прави се преговор на материала от ниво Pre-Intermediate, като се развиват граматиката и лексиката. Прави се съпоставка между сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, както и между минало просто и сегашно перфектно. Въвежда се сегашно перфектно продължително време, модални глаголи за заключение, условни наклонения и клаузи за бъдеще време.

New English File Upper-Intermediate

Учебникът представя пълната употреба на досега изучаваните глаголни времена. Въвеждат се и нова граматика като словоред на прилагателни имена, употреба на прилагателни имена като съществителни, бъдеще перфектно и бъдеще продължително време. Част от лексикалните теми, включени в учебника, са: здраве и лечение, престъпление и наказание, времето, човешкото тяло, бизнес и реклама.

New English File Advanced

Фокусът в учебника е върху идиоматични изрази, фразеологични глаголи, по-особени изрази и колокации. В New English File Advanced са подбрани интригуващи текстове и слушания, които имат за цел не само да Ви обогатят речниковия запас, но и да Ви предразположат да говорите на теми, актуални за съвремието. 

Защо да ни се доверите?

Индивидуално отношение

За нас качеството е на първо място. За да постигнем оптимални резултати в обучението на всеки един курсист ние наблягаме на силните страни на всеки един от учащите се при нас и ги подкрепяме и мотивираме във всеки един етап от обучението им. Обучението е изцяло на английски език с цел максимално бързо да преодолеете езиковата бариера.

Опитни преподаватели

Всички наши преподаватели са доказали в годините своите качества както на владеене на езика, така и на мотивирани учители, умеещи да предадат знанията си и да вдъхнат желание и увереност у учащия се. Те са носители на живия език и предават красотата му във всичките и форми.

Съвременна методика

Ясното дефиниране на целите на курсиста още в началото ни помага да проследяваме във всеки един момент на какъв етап от тяхното постигане се намира. За целта използваме разнообразни похвати и методи, доказали се във времето и даващи ни възможност да сме гъвкави и ефективни при всеки един курсист. Предаваме живия език, като поставяме курсистите в различни реални говорни ситуации от ежедневието и работата.

Гъвкавост и богата гама от курсове

Ние предлагаме обучение по Ваша мярка! Групово обучение и индивидуални уроци. Вечерни и съботно-неделни курсове! Интензивни и специализирани курсове. Подготовка за сертификатни изпити. Всички курсове се предлагат и в онлайн формат с преподавател в реално време и виртуална класна стая. 

Онлайн обучение

Обучението онлайн при нас се доближава максимално до това в присъствена форма. То се провежда във виртуална класна стая с преподавател в реално време. Като винаги можете да зададете своите въпроси, да получите разяснения и подкрепа. Както при присъствените курсове и тук ще упражняваме уменията за слушане с разбиране, четене с разбиране, говорни и писмени умения.

Богата библиотека

Всички наши курсисти могата да се възползват от богатата ни реална и виртуална библиотека, в която ще намерите учебни помагала и разяснения на граматически структури, адаптирани книги за различните нива и класическа литература на английски език.

Всеки един от курсовете по общ английски език обхваща едно цяло ниво, както е описано по-горе.

В края на курса учащите се полагат финален тест и получават сертификат със съответната сигнатура по Европейската езикова рамка. 

Как да се запиша на курс

Възползвайте се от нашите големи отстъпки!

  • Ранно записване – 15% (за всички платили до 10 дни преди стартирането)
  • Семейна отстъпка – 25% (при повече от един член на семейството, записан ан курс при нас)
  • Доведи приятел – 10%

Как да се запиша?

Записването става на място в офиса, като заплатите курса в брой.

Работим от понеделник до петък – 09.00 до 18.30 ч. или ОНЛАЙН след като ни изпратите на имейл: info@deutsch-korrekt.eu имената на курсиста, имейл и телефон за контакт, графика и нивото, което записвате, ще получите данни за плащане. След постъпване на заплащането ще бъдете записан и ще получите потвърждениe и подробна информация.

Можете да се запишете при нас в офиса или онлайн на мейл: info@deutsch-korrekt.eu, или чрез контактната ни форма!