fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово

Индивидуални уроци по български език и литература

За по-бързи резултати или когато разполагате с ограничено време, личният преподавател е като личен треньор, който може бързо да Ви върне във форма или да Ви подготви за нови състезания. Възползвайте се от тази възможност за Вашето дете! То заслужава най-доброто!

Според резултатите от НВО процентът на функционалната грамотност при учениците още от началните класове рязко намалява. Изследването на PISA констатира, че българските деца не умеят да решават проблеми в житейски ситуации.

Но какво всъщност означава това грамотност, но функционална? Какво е грамотност, или неграмотност всички знаем, да умеем да четем и пишем, а по възможност и правилно – но това е базовата грамотност. Според определението на ЮНЕСКО“функционално грамотен е този, който може да участва в дейности, в които грамотността е условие за ефективно функциониране на неговата група и общност и която му дава възможност да ползва четенето, писането и смятането за своето усъвършенстване и за развитието на общността.” 

Колко често хващате децата, да четат, а всъщност да не са разбрали, за какво става дума. Много често обвиняваме за това остарялата програма на МОН, порочната практика да се наизустяват и възпроизвеждат готови текстове. А всъщност умението да анализираш един текст, да вникнеш в съдържанието му, да го разгледаш от различни гледни точки и критични такива е в основата не просто на обучението по литература, а на цялото последващо образование на децата. 

Все повече деца срещат трудности да се изразяват в писмена и/или устна форма, да изложат аргументирано и да защитят тезата си, а не да повтарят заучени готови фрази. 

При такива изначални трудности индивидуалната работа с ученика е от решаващо значение.

Възможността детето да създава само текст, върху който да работят заедно с преподавателя. Това ще даде една увереност, а и свобода на мисълта на ученика.

Едва в последствие той безпроблемно би могъл да се включи и в групова работа.

Мислещите успяват

Честотата и продължителността на индивидуалните уроци определяте изцяло Вие. Разбира се с радост ще Ви помогнем в определянето им. Тук сте напълно гъвкави, така че, дори и сега да изберете една продължителност, винаги може да се промени според нуждите Ви и възможностите ни. Молбата ни е само своевременно да ни информирате за което, за да го съгласуваме с графика си.

Цени

Цена на уч.ч. е 18.00 лв.

При предплащане на пакет от 20 уч.ч. цената е по 15 лв. на уч.ч.