Добрият и далновиден работодател инвестира в своите служители!

Ако естеството на работата Ви изисква постоянна комуникация с чуждестранни клиенти или партньори сигурно сте установили, колко важно е Вашите служители да владеят техния език на високо ниво, както говоримо, така и писмено. Впечатлението, което оставяте по този начин у тях е Вашата визитна картичка в бизнеса.

Сигурно обаче и бързо сте се сблъскали с проблема на липсата на точно такива кадри.

Ами тогава си ги създайте сами! Инвестирайте в тяхното обучение по немски или английски език!
Тази инвестиция ще Ви се изплати многократно.

Ние Ви предлагаме:

Уча немски език

ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК, СЪОБРАЗЕНО С НУЖДИТЕ НА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

american-1209605_1920 (2)

ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СЪОБРАЗЕНО С НУЖДИТЕ НА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

saint-basils-cathedral-1818695_1920

ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК, СЪОБРАЗЕНО С НУЖДИТЕ НА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

вИЕ пОЛУЧАВАТЕ

табло

Пълна ОрганиЗация на Обучението от А до Я

Определяме езиковото ниво с анализ на нуждите на
курсистите и времевото им разположение.Провеждаме входни, текущи и заключителни тестове, както и постоянна евалуация (от участниците на курса, посредством анкети).

Удобна за Вас Локация и Време на провеждане

Обучението може да се провежда както в нашите зали на адреса ни в кв. Борово, на 5 мин. от бул. България, така и в предоставени от Вас подходящи фирмени помещения.

ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПРОЕКТ МЕНИДЖЪР

Използваме иновативни и ефективни методи на обучение, които същевременно да мотивират учащия се и да го насърчават за постоянна работа и занимание с езика. Постоянна връзка с проект мениджъра, гъвкавост при организацията и личен подход.