бизнес немски обучение

Курс по БИЗНЕС НЕМСКИ

Курс по БИЗНЕС НЕМСКИ

Живеем във времена, в които владеенето на език е огромно предимство във всяко едно отношение. А когато става въпрос за немски език, можем да говорим за многобройни нови възможности и за това да бъдем винаги крачка пред другите.

Немският език е на челно място сред  най-влиятелните езици в света. Владеенето на езика позволява намиране на работа във все по-търсените в днешно време западни фирми, които от своя страна предоставят много добри перспективи за развитие и блестяща кариера.

Несъмнено има пряка връзка между интереса към изучаването на езика и икономическите и професионални възможности, които предлага страната, в която се говори той. Поради тази причина все повече хора имат желание да научат немски език и да го използват за своите лични и работни цели в Германия или в корпоративния бизнес по целия свят.

Затова ние бяхме мотивирани да предложим за Вас курс по бизнес немски език. Прецизната терминология и богат речников запас, които сме подбрали, ще Ви дадат възможност да общувате смело в работна среда и ще бъдат гарант за успех в бизнес-отношенията ви.

Богатият ни опит, не само в преподаването на немски, а и работата ни с немски клиенти, ни  помогнаха да подберем и синтезираме материала така, че да бъде изцяло с практическа насоченост и  полезна приложимост в реална работна среда.

Курсът по бизнес немски език има за цел да запознае курсистите с теория, която е професионално ориентирана. Той включва следните прецизно селектирани теми:
 
🎯 Трудови отношения
🎯 Бизнес кореспонденция
🎯 Финанси
🎯 Търговия и потребление
🎯 Институции и организации
🎯 Логистика и транспорт
🎯 Маркетинг
🎯 Комуникативни умения
🎯 Туризъм и ресторантьорство
🎯 Предприятия и основаване на фирма
 
Курсът е подходящ както за икономисти, така и за всеки, който иска да придобие задълбочени знания в сферата на икономиката и бизнес кореспонденцията на немски език.
 
Лекционният курс е чудесна възможност, която може да се използва в професионалното ежедневие.
Подробно се разглеждат моделите на общуване в немско-говоряща среда.
Като курсът има основно практическа насоченост.
Идеята е, след приключване на обучението, курсистите да могат да четат, пишат, говорят и слушат свободно в работна среда.
 
Набляга се върху лексиката и граматиката, които са много съществена част от подготовката за изпита Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), провеждащ се веднъж годишно от Гьоте Институт и Немско-Българската индустриално-търговска камара.
 
 

Учебен план

 1. Трудови отношения

 • професионално образование в Германия
 • възнаграждения и заплати
 • колективни трудови права
 • безопасност на труда

Умения:

 • Как да държим доклад (най-подходящите изрази)
 • Как да водим дискусия и да се аргументираме
 • Как да водим  протокол
 1. Бизнес кореспонденция
 • разговори по телефон
 • писане на електронни писма/имейли
 • представяне на презентации
 • водене на преговори
 • изпълняване на стратегически задачи

Умения:

 • Как да проведем телефонен разговор?
 • Как да се държим в работна среда?
 • Анализ и работа с действителни примери от бизнеса
 1. Финансови отношения
 • Световна банка и нейните организации
 • Финансови средства и борси
 • Домакинство и бюджет
 • Домакинство и бюджет
 • Търговско право
 • Финансови средства- история и функции
 • Парична и финансова политика
 • Счетоводство
 • Данъчна система
 1. Въпроси свързани с търговията и потреблението
 • Общи условия
 • Безопасност на храните
 • Търговия на дребно
 • Търговия на едро
 • Експорт- Импорт
 • Онлайн търговия
 • Пазари
 • Комисия за защита на потребителите
 1. Институции и организации
 • Международни организации
 • История и институции на Европейския съюз
 • История и институции на Европейския съюз
 • Европейска комисия
 • Великобритания-Брекзит -последици
 • Европейски средства и проекти
 1. Снабдяване и транспорт
 • Термини в транспорта: въздушен транспорт, морски транспорт, железопътен транспорт
 • Термини в логистиката
 • Термини в логистиката
 • Мита
 • Складова наличност
 • Системи за контрол
 • Изложения
 1. Маркетинг
 • Конкурентно право
 • Маркови изделия
 • Организация на изложения
 • Проучване на пазари
 • Реклама
 • Работа с рекламации

Умения

 • професионална ориентация към клиента
 • провеждане на телефонни разговори
 1. Туризъм и ресторантьорство
 • права при пътуване
 • недостатъци при пътуване: рекламация
 • градски туризъм
 • изготвяне на оферти
 • реакции при рекламация
 • как да запазим клиента
 • онлайн резервации
 1. Предприятия и основаване на фирма
 • правни форми
 • основаване на фирма в Германия
 • фирмата: общ поглед
 • неплатежоспособност на предприятията
 • йерархия в организацията
 • създаване на бизнес план
 • основи на мениджмънта
 • подбор на персонал
Курсът се провежда на разделени модули, които могат да се посещават поотделно.
Всеки модул се състои от 5 занятия по 3 учебни часа.
Цена на модул: 230 лева
За повече информация, оставаме на разположение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *