Тест DSH

Кой изпит по немски език за следване в Германия да предпочетем?

Кой изпит по немски език за следване в Германия да предпочетем?

За да следвате в университет в Германия трябва да докажете познания по немски език на ниво мин. B2 и то чрез сертификат от един от признатите за тази цел изпити в Германия.

Кои са те и какво трябва да знаем за тях?

1. Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz

В България за щастие все още една голяма част от езиковите гимназии с профил немски език предлагат тази възможност за своите гимназисти, тоест участват в програмата на Германия за обучение по немски език извън Германия. Обичайно условие по тази програма е преподавателят по немски език в гимназията да бъде изпратен от Германия за целта на подготовката на учениците за съответния изпит.

По принцип и тази диплома има така да се каже две нива: DSD I, което отговаря на ниво B1 според Европейската референтна езикова рамка. Този изпит е предвиден след 10 клас в гимназиите, но много често не се държи, а се предпочита учениците да се явят направо на DSD II – ниво B2/C1 на края на 12 клас.

Изпитите се подготвят от Централна учебна служба за чужбина в Кьолн, която също после проверява и оценява работите на учениците. Изпитът се провежда само от оторизирани от тази служба училища, най-често в присъствието на представители от Германия.

Това означава, че на този изпит не може да се явят външни кандидати!

Дипломата от DSD II  е достатъчно свидетелство за познанията по немски език за прием в немско висше учебно заведение.

А диплома от DSD I може да ви послужи, ако желаете да следвате в Германия, но не в университет, а в Studienkolleg. За тази по-различна форма на образование, която за съжаление е по-малко позната в България, ще говорим подробно в друга наша статия.

За една отлична подготовка за изпита DSD II е желателно, да проверите знанията си, като направите някои от примерните изпити. Така първо ще се запознаете обстойно с формата на изпита, а и ще разберете, къде имате пропуски, на какво е добре, да се наблегне. Примерни изпити може да разгледате тук.

Но какво остава на тези ученици, които не учат в оторизирана за DSD II гимназия, но въпреки това биха желали да следват в Германия.

Те могат да се явят на следните изпити:

2. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH Prüfung)

Характерното за този изпит е, че се държи към самия университет, в който желаете да следвате. Това означава, че въпреки уравнивиловката са възможни известни разлики между нивото на изпита от университет до университет.

По принцип е възможно да държите DSH в един университет и с този изпит да кандидатствате в друг. Но не винаги. Всички унивеситети в Германия са автономни и сами решават, какви условия за прием да поставят. Има все пак известни рамки, които са поставени от Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Но това означава, че и двата университета, този в кйто сте държали DSH и този в който кандидатствате, трябва да са членове на HRK.  Всички по-големи и значими университети са членове на това сдружение, но въпреки това има не малка бройка, които не са.

А в някои университети вече не се предлага този изпит като условие за прием, а се изисква TestDaF. 

Затова е много важно преди да кандидатствате, да проучите в самия университет, какви са изискванията за прием и каква диплома за ниво на владеене на немски език изисква съотвеното висше учебно заведение.

Ако се чувствате несигурни в това ви начинание, не се тревожете, ние сме насреща и ще ви помогне, да осъществите мечтата си.

В DSH има още една съществена разлика, която много често отказва някои учащи се от този изпит в полза на TestDaF, а именно компонента на изпита проверка на граматиката или така наречените езикови структури (Prüfung zur Grammatik und zu wissenschaftssprachlichen Strukturen). Нещо, което липсва в TestDaF.

Съшо така често при DSH  в частта слушане с разбиране (Hörverstehen) и четене с разбиране (Leseverstehen) ще трябва да отговаряте с формулирани от вас изречения, а не просто да зачерквате вярно или грешно.  Разбира се и тук граматиката играе значителна роля.

Дали това наистина е основание, да се откажете от този изпит, това би следвало да прецени всеки сам за себе си или с помощта на своя преподавател, който познава вашите силни и слаби страни.

По този въпрос една вметка и съвет към всички: Имайте предвид, че подготовката по който и да е от тези изпити не замества изучаването на ниво B2 по немски език. Изключително е трудно, да се подготви човек за подобен изпит, ако няма реални познания по немски език на ниво B2. И всяко прескачане на това ниво или минаването му на бързо би довело до сериозни затруднения в подготовката за изпитите по немски език за прием в университет в Германия, независимо кой изпит ще изберете.

За подготовката за DSH можете да разгледате примерни изпити от различните университети, както и да ползвате едни от помагалата за тази цел, които освен примерни тестове съдържат и много ценни съвети, насоки, разяснения за това, как по-добре да преминете през отделните компоненти на изпита.

3. Test DaF

Удобството на TestDaF е, че се провежда в лицензирани за целта центрове в страната, тоест не е нужно д апътувате до Германия за изпита. Разбира се и този изпит се проверява в Германия, в случая в Института TestDaF в Бохум, където е и конципиран и от където идват изискванията за провеждането му.

По принцип в повечето страни  дори и устната част на TestDaF се провежда на компютър. До скоро в България това не беше така, но отскоро вече и в Goethe Institut е в електронен вариант.

Освен всчико друго е добре да се запознаете с характерните теми на изпитите, които в повечето случай се отнасят до следването в университет и студентския живот. Понеже на повечето сега завършващи гимназия това не им е толкова добре познато, e наистина важно, да се запознаят с подобни теми.

4.  Telc Deutsch C1 Hochschule

Този сертификат не се признава навсякъде.

 

5. Goethe Zertifikat C2: GDS  на Гьоте Институт.

Счита се за доста по-сложен от останалите.

Така че за кандидат-студентите в Германия най-добрите опции са първите три изпита.

как успешно да взема изпита по немски език за следване в Германия
Kак успешно да взема изпита по немски език за следване в Германия. 

И независимо кой изпит ще изберете, е добре да се упражнявате и на различни изпитни формати. Това неминуемо ще подобри познанията ви по немски език, а в крайна сметка всички изпити проверяват и удостоверяват точно това.

Ако търсите сериозна подготовка за сертификатните изпит по немски език, доверете се на професионалистите от Deutsch korrekt.

Очакваме Ви заедно да постигнем желания успех!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *