fbpx
0878229244
ул. Солун 45, София кв. Борово

13 Най-често срещани грешки на немски език и как да ги избегнем.

Учите немски език? Разберете, как да избегнете едни от най-често срещаните грешки в немския език, които правят учащите се, докато се забавляват с този не така лесен език.

Когато учите чужд език има два вида грешки, които може да направите: първите са от тежката артилерия, т.е. тях можете да избегнете само, ако научите добре нови структури, граматически понятия и думи. А другите са по-леките, с които бихте се справили бързо, ако запомните и приложите в бъдеще въпросните изрази, защото вие вече ги употребявате, но не съвсем вярно.

В дългогодишната си практика на преподавател по немски език съм видяла, че повечето хора правя едни и същи или сходни грешки, било граматически или в произношението, или свързани с лексиката. Това е така, защото, когато започнем да говорим чужд език, в началото изхождаме основно от майчиния си език и превеждаме някои изрази или фрази буквално или просто забравяме някое граматическо правило.

Затова съм събрала някои често срещани грешки при изучаващите немски език, които би ви улеснило много и само за 10 минути, бихте изчистили и подобрили нивото на немския си език и то значително, независимо на кой етап от обучението си сте.

1. Често срещани лексикални грешки

1.1. Не казвайте:  Ich bin gut. 

Ако искаш да кажеш, че си добре трябва да използваш израза: Es geht mir gut. (Тоест на мен ми върви добре. Както знаем, немският език е изключително логичен и прецизен, така че търсете винаги логиката!)

Ich bin gut  може да се отнесе до Ich bin ein guter Mensch. (Но тук вече опираме до склонението на прилагателните)

1.2. По същия начин не се казва: Ich bin heiß / Ich bin kalt. когато се има предвид топло ми е/студено ми е.

Отново трябва да използваме израза На мен ми е ….

Mir ist klat/warm/heiß..

Освен, ако нямаме предвид, че това е един студен човек или гореща мадама. /Ich bin ein kalter Mann. Das ist eine heiße Braut./

1.3 Същата логика следваме, когато използваме израза: Es gefällt mir. Das Buch gefällt mir. 

Не се казва Ich gefalle das Buch.  (Защото тогава някой може да разбере, че книгата харесва мен. Макар че, ако е запознат добре с падежите в немския език, не би следвало.

Тоест с глагола gefallen ние изразяваме, не че ние харесваме нещо, а че то ни харесва.

Ако не сте толкова сигурни в себе си при употребата на този глагол, можете просто да го замените с глагола mögen, който означава “харесвам” и се използва по познатия начин: Ich mag das Buch.

Тук за жалост дебне опасността, да не сте наясно с модалните глаголи и тяхното спрежение. Но все пак е един възможен метод, да заобиколите “gefallen”.

1.4 Когато говорите за езици, можете да употребявате модалния глагол “können”.

Ich kann Deutsch.  Това означава, че владеете дадения език. Но немците не използват аналогичната дума: “beherrschen”. А казват, че могат да говорят немски/английски…. И това е един от малкото случаи, в които се изпуска съответният глагол на края на изречението.

1.5 Трябва особено да внимавате, когато си уговаряте среша на немски език, дали правилно сте разбрали, за колко часа става дума.

В разговорната реч за съжаление повечето немци няма да ви кажат всно и рзабираемo: “um zehn Uhr dreißig”, а най-вероятно ще ви кажат: “um halb elf”. Запомнете, че немците винаги мислят напред, обичат просто да планират. И затова казват половин час до 11 примерно. А не половин час след десет.

1.6 Също така объркващо на немски език може да стане, когато говорите за “meine Freundin”.

По принцип това може да се отнася както до обикновен приятел, така и до интимен такъв.

Затова, ако искате да сте спокоен, когато говорите просто за един приятел е важно да използвате израза: Ein Freund von mir, а не mein Freund или още по-грешното ein mein Freund (нали знаете, че без окончания за падежи нищо не става в немския език).

Другият вариант, за да избегнете объркване, е да кажете и името на въпросния приятел. Пр.:” Mein Freund Daniel kommt auch mit.”

Разбира се, когато кажете: “mein bester Freund/meine beste Freundin” също всичко ще е ясно.

Запомнете, че когато се говори само за “meine Freundin” в повечето случай се има предвид интимен партньор.

2. Често срещани граматически грешки

2.1. Глаголът на второ място!

Като преподавател по немски език със сигурност съм казвала това хиляди пъти! Струват ми се дори милион:)

Докато в българския език, а още повече в английския, който при повечето учащи се е водещият, се ползваме с доста по-голяма свобода в построяването на изречението, то в немския език си има строго определен ред. Изобщо: Ordnung muss sein!

В немския език сказуемото се държи като една разглезена примадона и всичко останало се върти около него. Имаме различни видове словореди: прави, обратни, крайни и в крайна сметка всичко заради сказуемото.

В началото всички ученици започват с прости разказни изречения, в които сказуемото винаги трябва е на второ място в изречението и то независимо, дали започваме с подлога или с някое допълнение.

За да стане по ясно, нека онагледим малко нещата с примери.

Ich lerne Deutsch.

Ако добавим обаче още нещо в началото на изречението, на пример: сега, става следното:

Jetzt lerne ich Deutsch.

Правилото гласи: Колкото по-напред в изречението се намира дадена част, толкова по-важна е тя и ние искаме да наблегнем на нея. Така че, ако кажем: “Deutsch lerne ich.”, ще наблегнем, че учим немски, а не някой друг език или предмет.

На моите по-малки ученици това го обяснявам по-образно, за да успеят, по-лесно да го запомнят. Казвам им, че сказуемото и подлогът в изречението са първи приятели и никой не може да ги раздели (освен при екстремни обстоятелства, които се срещат в по-други изречения), затова дори някой да се опита, да се намърда отпред в изречението, сказуемото не мърда, за да пази фронта, а подлогът винаги го следва. С помощта на подобни метафори после лесно обяснявам и за скараните приятели, които се разделят при изреченията с краен словоред.

Но за по-големите: просто запомнете това правило и винаги проверете на ум, дали сказуемото ви е на правилното място в изречението.

2.2. Не прекалявайте с употребата на бъдеще време Futur I.

Има едно златно правило за езиците, че те се стремят към простота и лекота на изказа, особено в устната реч. Колкото и далеч да ви се струва немският език от простота и лекота, дори и той се стреми към това.

Затова навсякъде, където е позволено, се използват по-леки структури.

Като на пр. вместо бъдеще време, което се образува със спомагателния глагол werden и инфинитив с краен словоред,  се използва сегашно време, още повече, когато говорим за близкото бъдеще или използва някои наречия за време.

На пр.: Morgen gehe ich mit meiner Freundin ins Kino. 

Разбира се чисто граматически е напълно вярно и използването на бъдеще време в дадения случай.

Morgen werde ich mit meiner Freundin ins Kino gehen.

2.3. Не забравяйте делимите представки на края на изречението!

Типично немски феномен са глаголите с делими представки, едно от “любимите” неща на мнозина, за които немският език няма научаване.

Много често използването на различна представка променя изцяло значението на глагола. Но и тук внимателните ученици ще могат да намерят логика, по която да се ориентират. Ние ще ви помогнем с напътствия и съвети и по този казус.

Но да се върнем на представките: an-, vor-, mit-, zu-, aus-  и т.н. Разбира се, че има и такива, които могат да бъдат, както делими, така и неделими. Тези са и още по-любими.

Много от учащите знаят правилото много добре, че представката отива на края на изречението, но в разговорната реч често просто забравят за това. Напълно естествено, при положение, че човек трябва да мисли и за доста други неща, като падежи, окончания и т.н. И точно на края на изречението с облекчение си отдъхва, че е минал през всички препятствия и разбира се забравя за тази малка подробност- делимата представка. И казва нещо съвсем различно, от това, което е искал да каже.

Това е просто един тест за внимание и концентрация в немския език, както най-вече към слушателите, дали остават с наострени уши до края на казаното, но и към говорещите, дали се изразяват достатъчно ясно, че да си следят мисълта до края на изречението.

По тази тема и изобщо за красотата на немския език има една чудесна реч на Марк Твен: “За ужасния немски език” или на немски “Über die schreckliche deutsche Sprache”. За начинаещи текстът е доста сложен и надали ще успеете да се насладите на тънкия хумор на автора, а и за да не се ужасите и отчаяте още в самото начало, не е за препоръчване. Но за по-напреднали с езика я препоръчвам горещо, хем да се позабвляват, хем да се убедят, че и други споделят вашите трудности, а и същевременно да подобрите още повече познанията си по езика.

3. Грешки в произношението.

3.1. Всички букви, които са написани, трябва да се признесат.  С малки специфични изключения.

Тези грешки се срещат най-вече при англоговорящи ученици. Тъй като са свикнали, че на английски се виждат първата и последната буква и по средата се измисля нещо, се опитват или неволно прилагат това и при немския език. Опитвайте се наистина да прочетете всички написани букви. Дори и да сбъркате някое съчетание от букви и го прочетете грешно, то пак ще е по-добре, отколкото да си я съчините съвсем. Това важи особено за дългите думи, които са много често срещано явление в немския език.

Не се плашете от тях! Просто ги прочетете буква по буква.

3.2. Внимавайте за кратките и дълги гласни.

В немския език има разлика между кратка и дълга гласна, която понякога може до доведе не само до неразбиране, а до и погрешно значение на думата.

Има и специфични буквосъчетания, които служат за удължаване на гласната.

На пр.: е след i удължава гласната i (lieben). H след гласна не се произнася (х), а се удължава предходната гласна (wohnen, sehen).

3.3. Внимавайте при съчетанията ei и ie.

EI  се чете (ай)

IE се произнася дълго (и).

Размяната на двете може да доведе до някои интересни обърквания. Като на пр.: schießen и scheißen.

А колко от тези грешки сте правили или правите и вие?

Не бива да се стресирате, ако всички тези грешки са ви много познати. Грешките са най-вече за да се учим от тях и да ги изчистваме от речта си една по една. Не се заблуждавайте, че това ще стане от раз, а се забавлявайте както с тях, така и с многообразието на немския език.

Желаем Ви успех и до нови срещи!